Een klacht over Pro Podotherapie? Blijf er niet mee zitten!

 

Ik doe mijn uiterste best en behandel uw gezondheidsklachten zo goed mogelijk. Toch kan het soms gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. U kunt dan een klacht melden. Er zijn daarbij geen kosten verbonden.

 

U kunt op de volgende manieren uw klacht uiten:

Het bespreekbaar maken van uw klacht met mij
Maak uw klacht (bijvoorbeeld de zorgverlening, bejegening en bereikbaarheid) bespreekbaar door het kenbaar te maken bij me. Ik neem elke klacht serieus. Door aandachtig naar u te luisteren kunnen we gezamenlijk op zoek gaan naar de beste oplossing. Vindt u het moeilijk om me rechtstreeks te benaderen? Dan zijn er nog altijd meerdere mogelijkheden.  Zo kan u overwegen iemand uit uw omgeving te vragen met u mee te gaan. Ook kan u contact opnemen met Zorgbelang Nederland via de website http://www.zorgbelang-nederland.nl of telefonisch via 030-2991970. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met de podotherapeut. Een andere mogelijkheid is uw klacht schriftelijk of per e-mail te uiten.

Schriftelijk of per e-mail indienen van uw klacht

U kunt uw klacht ook schriftelijk of per e-mail indienen. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen is het wel van belang dat u het volgende vermeld:

  • Beschrijving van de klacht
  • Gewenste actie van mij
  • Uw persoonsgegevens (geslacht, voorletters, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)

Wat gebeurt er als u een klacht indient?
Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op, uiterlijk binnen 2 weken. Ik neem elke klacht serieus en door de dialoog aan te gaan kunnen we gezamenlijk bespreken wat de beste oplossing voor u is. Indien we er onverhoopt samen toch niet uit komen, dan staat het u vrij om uw geschil voor te leggen aan een onafhankelijke Geschillencommissie welke is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici, zie www.klachtenloketparamedici.nl.

Wanneer wordt een klacht beëindigd?
De ingezette procedure van de klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer:

  • U na overleg instemt met de afhandeling van de klacht door mij.
  • U uw klacht (mondeling of schriftelijk) intrekt.
  • U heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling. Dan kunt u overwegen om uw geschil met mij voor te leggen aan de Geschillencommissie.
© Pro Podotherapie.