Uw nota en Infomedics

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Het doet er tevens alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen. Uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op Infomedics.  

Website Infomedics

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel een eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk en kunt uw zaken digitaal regelen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt.

Betalingsregeling treffen
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Klik op de onderstaande link en vul het formulier volledig in. Betalingsregeling Infomedics

Status van uw betaling controleren
Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (14-cijferig nummer) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

Overige vragen
Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder Veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Contactgegevens

Telefoonnummer Servicedesk: 036 – 20 31 900
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Infomedics neemt dit werk uit onze handen zodat wij meer tijd en aandacht hebben voor u. Na de behandeling ontvangt u van Infomedics de nota voor de verleende dienst of het product.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen verschuldigd aan Infomedics en zijn ook door uw zorgaanbieder van toepassing verklaard.

Infomedics is als enige bevoegd om de facturering te doen en deze factuur te incasseren.Op alle vorderingen die uw zorgaanbieder op u heeft of zal krijgen, zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

  • Indien mogelijk mag Infomedics de factuur, of een deel van de factuur, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
  • De factuur dient altijd vóór de vermelde vervaldatum volledig te worden voldaan en deze vervaldatum geldt ook als de zorgverzekeraar deze factuur volledig of deels voldoet.
  • Indien de factuur niet vóór de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de factuur is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke factuurbedrag.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de factuur of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

Patiënten die na versturen van de eerste factuur en een of meerdere herinneringen nog niet hebben betaald, ontvangen een aanmaning van het Centraal Medisch Incassobureau. Op de website www.cmib.nl kunt u informatie over het incassotraject vinden. Als u vragen heeft over de aanmaning of alsnog een betalingsregeling wilt afsluiten kunt u bellen naar 036-3100899 (€ 0,35 per gesprek) of mailen naar info@cmib.nl.

 

© Pro Podotherapie.